Kun suunnittelet remonttia…

 

Huoneistokohtaisten kunnossapito- ja muutostöiden käsittely vaiheittain:

  • Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus
  • Teetä tarvittavat suunnitelmat
  • Täytä muutostyön ilmoitus
  • Toimita muutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle
  • Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden. Tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas)
  • Taloyhtiö käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle tarvittaessa valvojan (kustannuksen maksaa osakas)
  • Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle
  • Rakennusluvan hakemisesta päättää aina hallitus jokainen tapaus erikseen ja päätöksessä valtuutetaan ao. osakas hakemaan lupaa taloyhtiön nimissä.
  • Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa
  • Kun työ valmistuu, taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat)

Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa!

 

 

 







Katso tuoreimmat
kuulumisemme
Facebookista!