Viranomaismääräykset

 

Sähköasennusten viranomaisvaatimukset muuttuivat 1997. Mikäli märkätilan sähköistystä muutetaan, kaikki asennukset täytyy muuttaa nykymääräysten mukaisiksi. Tässä yhteydessä järjestelmään lisätään aina vikavirtasuojakytkin.

Putkiasennusten viranomaismääräykset muuttuivat vuonna 2000. Kaikissa luvanvaraisissa muutostöissä tulee nimetä vastaava työnjohtaja. Vähänkään suuremmissa muutoksissa vaaditaan myös luvat omistava vastaava putkitöiden työnjohtaja (KVV-työnjohtaja).

Märkätilojen vedeneristyksen huolellinen toteutus on taloyhtiölle ja osakkaalle välttämätöntä. Rakenteet turmeltuvat hyvin nopeasti, mikäli niihin pääsee vettä. Siksi yhtiön velvollisuutena on huolehtia siitä, että vedeneristystyöt tulevat oikein tehdyiksi.

Kaikki edellä kerrottu pakottaa taloyhtiön osallistumaan suurella huolella asunnoissa tehtäviin märkätilojen korjaus- ja muutostoimenpiteisiin.

 

Vastuu muutostöiden aiheuttamasta vahingosta

Muutostyöstä rakennusaikana tai myöhemmin aiheutuneesta vahingosta vastaa taloyhtiölle ja muille osakkaille aina työn tilannut osakas. Tämä vastuu ei siirry esimerkiksi työn tehneelle ulkopuoliselle urakoitsijalle, vaikka tällaisesta olisi urakkasopimuksessa sovittu. Vastuu ei myöskään siirry asuntokaupan yhteydessä seuraavalle osakkaalle.

 

 

 Katso tuoreimmat
kuulumisemme
Facebookista!