Käytännön ohjeita

 

Huolehtikaa seuraavista asioista, niin vältytte turhilta jälkiselvittelyiltä:

• mikäli remonttiin liittyy tulitöiden tekemistä, varmistakaa, että työn tekijällä on voimassaoleva tulityökortti sekä että hän hakee isännöitsijäntoimistosta työluvan. Tarkistakaa myös vakuutusyhtiöiden suojeluehdot.

• informoikaa naapureitanne, talonmiestä / huoltoyhtiötä tehtävästä remontista

• huolehtikaa, että esim. remontin yhteydessä kulkeutuva pöly ja muut epäpuhtaudet siivotaan viipymättä pois, ne eivät kuulu taloyhtiön siivottavaksi; tarvittaessa taloyhtiö laskuttaa ylimääräisistä siivouksista sotkun aiheuttanutta remontin teettäjää

• huolehtikaa remonttijätteenne itse pois taloyhtiön alueelta, niiden poiskuljetus ei kuulu taloyhtiölle.

 

Kunnossapitovastuu

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuun jakamisesta osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö.

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta.

Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille.Katso tuoreimmat
kuulumisemme
Facebookista!