Isännöitsijä

 

Isännöitsijän valinta ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän nimittää ja erottaa aina yhtiön hallitus. Valintaa tehtäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota isännöitsijäksi valittavan ammattitaitoon ja luotettavuuteen. Tällöin olennaisia tekijöitä ovat alalla hankittu kokemus ja koulutus. Osaavan isännöitsijän ja isännöitsijätoimiston tunnuksena käytetään nimilyhennystä ISA. Sen myöntää Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry., joka samalla valvoo kyseisten isännöitsijöiden toimintaa.

Isännöitsijän juoksevaan hallintoon normaalisti kuuluvat tehtävät on lueteltu Suomen Kiinteistöliiton isännöitsijän tehtävien hoitamista koskevassa suosituksessa. Ammattitaitoinen isännöitsijä on velvollinen suorittamaan nämä tehtävät hyvän isännöitsijätavan mukaisesti asiakasyhtiön kanssa sopimallaan palkkiolla.

Juoksevaan hallintoon kuulumattomien tehtävien hoitamisesta ja ja veloituksesta taloyhtiön hallituksen olisi aina sovittava erikseen isännöitsijän kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa, että isännöitsijän tärkein tehtävä on hoitaa taloyhtiön juokseva hallinto eikä erityistä asiantuntemusta vaativia tehtäviä.

 
Katso tuoreimmat
kuulumisemme
Facebookista!